ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimHaberler

Sayı: 32

Tasavvuf Dergisi’nin değerli okuyucuları, Dergimizin 32. sayısını takdim etmekten mutluyuz. Bu sayımızda emek mahsulü birçok makale yer almaktadır. Halil Baltacı’nın Ahmed Gazzâlî hakkındaki makalesi Türkçe’de bu hacimde yapılmış ilk çalışma sayılabilir. İmâm-ı Gazâlî diye bilinen ağabeyi Muhammed Gazâlî kadar meşhur olmayan Ahmed Gazâlî (veya Gazzâlî) birçok eser kaleme almış renkli ve cezbeli bir mutasavvıftır. Hayri Kaplan, Hacı Bayram Velî’nin Türkçe bir şiiri üzerine yazılmış Arapça Zeynü’l-a‘yâd isimli bir şerhi neşre hazırlamıştır. Bu makale, bir Osmanlı mutasavvıfı olan Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Türkçe bilmeyen çevreler tarafından da tanınması için faydalı olacaktır. M. Necmettin Bardakçı ve arkadaşlarının kaleme aldığı İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk isimli makale, Anadolu ve Balkanlar’ın tasavvuf tarihinde önemli bir yeri olan Sarı Saltuk’un daha iyi tanınması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır. Dilaver Selvi tasavvufta ricâl-i gayb konusunu hadisler ışığında ele almış ve derin bir inceleme yaparak ilgililere sunmuştur. İbrahim Baz, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî ve Basret Dergâhı hakkında yeni kaynaklar da kullanarak mühim bilgiler aktarıyor. Yukarıdaki telif makalelerin ardından Mehmet Atalay’ın Arthur F. Buehler’in İngilizce makalesinden tercüme ettiği İmâm-ı Rabbânî hakkındaki makalesi geliyor. Bu makalede İmâm-ı Rabbânî’nin şeriat ve âlimler hakkındaki görüşleri derin bir vukûfiyetle ele alınmıştır. Araştırma Notları bölümünde Özbekistanlı araştırmacı Gülnaz Saidova yazdığı makale ile Yakûb Çerhî’ye ait Farsça tefsirin Orta Asya Türkçesi’ne yapılmış tercümeleri hakkında bilgi veriyor. Metin Neşirleri bölümünde Zeynep Şeyma Özkan, Hz. Ali’ye nisbet edilen bir eserin Osmanlı Türkçesi’ne yapılmış tercümesini yeni harflere çevirerek yayınlamıştır. Asıl metin gerçekte Hz. Ali’ye ait olmasa bile eser tasavvuf konusunda kıymetli bilgiler içerdiği için önem arz etmektedir. Kübra Ceylan ve Şule Bayraktar, Abdullah Ensârî Herevî’nin Münâzara-i Dil ü Cân isimli eserinin Türkçe tercümesini yeni harflere çevirip neşretmişlerdir. M. Nedim Tan, Tercüme-i Şerh-i Salât-ı Ahmed Bedevî isimli eseVIII ri yeni harflere çevirmiş, Mısır’ın Tantâ şehrinde medfun bir mutasavvıf olan Ahmed el-Bedevî’yi tekrar yâd etmeye vesile olmuştur. Osman Sâcid Arı, Halil Sıdkı el-Halvetî’nin Şerh-i Beyt-i Heme Sârî Heme Ârî isimli eserini okuyucuların istifâdesine sunmuştur. Dergimizin son bölümünde Osmanlıca matbû tasavvufî eserler ile yeni tasavvufî eserlerin tanıtımı yer almaktadır. Dergimizi de yayınlayan İSTAM (İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi) ve Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’nın katkılarıyla 2013’ün Kasım ayında İstanbul’da Uluslararası İmâm-ı Rabbânî Sempozyumu düzenlenmiş, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ilim adamının katılımıyla faydalı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 2014 ilkbaharında Kastamonu’da Şeyh Şâbân-ı Velî Sempozyumu’nun ikincisinin düzenleneceği ilân edilmiştir. Tasavvuf sahasındaki ilmî eserlerin ve sempozyumların çoğalması, bu kültürün doğru olarak anlaşılması ve geniş kitlelere tanıtılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bir sonraki sayımızda buluşmak ümid ve duâsıyla, Allah’a emanet olunuz. Prof. Dr. Necdet TOSUN

Dergimizin tarandığı indeksler -15.08.2013 01:23:55

 

        

Dergimiz yukarıda logoları bulunan veri indeksleri tarafından taranmaktadır

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Haberlerin Tamamı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon :+90(216) 428 39 60 / 298 Faks :+90(216) 327 75 83
Eposta :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri